Home / jeden den u moře Umag 2018

jeden den u moře Umag 2018

Umag

jeden den u moře Umag 2018

Umag  - na skok o víkendu k moři

 V pátek večer Vás  posadíme do autobusu a v sobotu ráno jste na pláži. Navečer Vás naložíme na cestu zpět a v neděli ráno jste doma. Krásně strávený den na chorvatské prosluněné pláži se zmrzlinou a místními dobrůtkami.

Staré město s přístavem, významné přímořské lázeňské středisko v severní části západoistrijského přímoří, 7 km jižně od Savudrije, 5 tis. obyv. Umag je střediskem rozlehlé spádové oblasti, k níž patří místa od Kanegry na severu až po Puntu v Umagu. Nevelké staré jádro leží na poloostrůvku mezi dvěma mělkými zálivy, severní je upraven na přístav, na jehož konci je jachtařská marina.

Historie a památky

Umag sahá svou historií až do římských dob, kdy zdejší bohatá osada nesla jméno Sipar Humacum. Na lokalitách Sipar, Katoro a Muntarol byly odkryty pozůstatky venkovských vil, usedlostí, pevnosti apod., které jsou základem projektu archeologického parku Sepomaia (viz článek: V Umagu vzniká "Archeologický park Sepomaia"). V dalších staletích ohrožovaly obyvatelstvo nájezdy pirátů. Když byla osada v 9. století zničena, lidé našli útočiště v dnešním opevněném Umagu. Panství terstských biskupů vystřídala od 13. stol. na 500 let Benátská republika, kterou pak na více než 100 let nahradilo Rakousko, po něm po první světové válce Itálie. Součástí Chorvatska se Umag stal až r. 1953 (chorvatské svazové republiky v rámci Jugoslávie), od té doby zůstal již chorvatský.Staré městečko nemá významnější stavební památky, dochovaly se zbytky hradebních zdí a věží, které jsou nyní pěkně obnoveny. Barokní kostel z 18. stol. Městečko je však zajímavé svou dochovanou středověkou urbanistickou strukturou (úzké křivolaké uličky, náměstíčka, staré domy) a polohou. V městské věži je lapidárium.


http://www.chorvatsko.cz/grf/icovoda.png

Koupání

Umag má většinou typické istrijské pláže, doplněné v některých střediscích aglomerace betonovými plošinami nebo navezenými oblázky. Někde jsou uměle vytvořené zátoky s pěknými plážemi s navezenými oblázky a pískem (Punta Stella Maris). Dno je místy písčité, mírně se svažující do moře. Pobřeží je velmi členité. Les sahá místy až k plážím. U většiny hotelů jsou bazény, v některých i bazény pro děti.Z pláží v Umagu byly vyznamenány tzv. Modrou vlajkou

Cena zahrnuje:

* 1 místo v autobuse

* 1 zavazadlo, 1 palubní tašku

Cena nezahrnuje:

 Cestovní a úrazové pojištění

Na děti se nevztahuje žádná další sleva

Předběžné časy odjezdů: Odjezd Praha: 17:00h, příjezd do Umagu mezi 7:00 - 10:00 Odjezd z Umagu v 18:00h - návrat Praha: cca 7:00 – 8:00. ( dle dopravní situace)

Sobotní program:

vysazeni budete v blízkosti pláže a po celý den máte vlastní program, čas odjezdu Vám bude sdělen řidičem či technickým doprovodem a odjezd bude ze stejného místa jako při příjezdu

Nástupní místa: Humpolec, Pelhřimov, Jihlava, Brno

Za příplatek 200,-/ osoba Praha, Vlašim (pro cestovní smlouvy uzavřené po 1.4.)

CK si vyhrazuje právo na změnu  termínu nebo destinace při nižší obsazenosti než  40 osob

Termíny

od do 2100 2100 2100
22.6.2018 24.6.2018 2100 Kč Rezervovat
29.6.2018 1.7.2018 2100 Kč Rezervovat
6.7.2018 8.7.2018 2100 Kč Rezervovat
13.7.2018 15.7.2018 2100 Kč Rezervovat
20.7.2018 22.7.2018 2100 Kč Rezervovat
27.7.2018 29.7.2018 2100 Kč Rezervovat
3.8.2018 5.8.2018 2100 Kč Rezervovat
10.8.2018 12.8.2018 2100 Kč Rezervovat
17.8.2018 19.8.2018 2100 Kč Rezervovat
24.8.2018 26.8.2018 2100 Kč Rezervovat
31.8.2018 2.9.2018 2100 Kč Rezervovat
7.9.2018 9.9.2018 2100 Kč Rezervovat