Home / 6 denní poznávací zájezd do Anglie

6 denní poznávací zájezd do Anglie

Poznávací zájezd Anglie

6 denní poznávací zájezd do Anglie

Rámcový program studijní exkurze

(z organizačních důvodů může dojít k přesunům některých akcí nebo dle přání)

1.den

 • cca ve 15.00 hod. – odjezd od budovy školy, tranzit přes Německo, Belgii do francouzského přístavu Calais

2.den

 • Belgie – možnost noční zastávky v Bruselu (dle časových možností)                        
 • Příjezd do francouzského přístavu Calais, doprava EUROTUNELEM  do anglického přístavu Dover, odbavení
 • Přejezd do Londýna, první prohlídka britské metropole – prohlídka Trafalgar Square, Národní galerie, Whitehall, Downing Street 10 – byt ministerského předsedy, Churchillův válečný kabinet, Westminsterské opatství, Scotland Yard, Westminsterská katedrála, Buckinghamský palác, Welingtonův oblouk, Leicester Square, Piccadilly Circus, Chine Town, Soho
 • Doprava autobusem na ubytování. Představení studentů rodinám, které si je odvezou domů na ubytování. Večeře.

3.den

 • Snídaně + balíček k obědu (v rodině)
 • St.Paul´s Cathedral, Bank of England, London Metal Exchange
 • Tower, Tower Bridge
 • Ubytování + večeře v rodinách. 

4.den

 • Snídaně + balíček k obědu (v rodině)
 • Windsor – letní sídlo královské rodiny se střídáním stráží
 • Londýn – British Museum
 • Ubytování + večeře v rodinách

5.den

 • Snídaně + balíček k obědu (v rodině)
 • vlakem z Charring Cross do Greenwiche, tunel pod Temží, Cutty Surk, námořní akademie, muzeum mořeplavby, park s královskou observatoří, nultý poledník, Royal Observatory
 • v odpoledních hodinách - odjezd směr ČR

6.den

 • příjezd do ČR před školu cca v odpoledních hodinách

Tématické zaměření::

 • Jazyková průprava, poznávací program

Doprava:

 • Luxusní bus (DVD, klimatizace, bar s teplými a studenými nápoji)

Ubytování:

 • Zajištěno v anglických rodinách (výborná zkušenost pro studenty poznat anglický styl života).  Dále rodina připraví snídani, balíček – studený oběd, večeři. Ubytování je od dvou až tří osob v jedné rodině. 

Pojištění:

 • v ceně, poj.AIG, pojištění léč.výloh vč. storna

Odjezd a příjezd:

 • Odjezd: cca ve 15.00 hod. – od školy  
 • Příjezd: v odpoledních hodinách ke škole 

Závazné přihlášky:

 • Odevzdání závazných přihlášek (u nezletilých žáků s písemným souhlasem zákonných zástupců) do (DOPLNIT MARTINA)

Cena exkurze:

7 100,- Kč / osoba   (cena je kalkulována na min. počet 40 platících účastníků )

V ceně zahrnuto:

 • veškerou dopravu – autobus, doprava Eurotunelem, místní dopravu autobusem po Londýně
 • odborného průvodce
 • ubytování
 • stravné – plná penze (snídaně, balíček na oběd, večeři)

Pojištění:

 • pojištění zájezdu dle zákona 159/1999 Sb. – zajištěno, hrazeno
 • úrazové pojištění a pojištění léčebných výloh – v ceně vč.storna

Kapesné žáků:

 • uhrazené výdaje jsou uvedeny v předchozím bodě
 • postačí tedy kapesné cca 35 GBP, příp. několik EURo na výlohy během cesty (Německo, Belgie, Francie)

Věci s sebou:

 • cestovní pas
 • věci osobní potřeby, příp. léky (užívá-li žák)
 • běžné oblečení a oblečení na spaní
 • psací potřeby, blok
 • doporuč. – angl. slovník

Pedagogický doprovod:

 • 3x zdarma při počtu 40platících účastníků

Přihlášky na exkurzi:

 • Zájemce o účast na odborné exkurzi vyplní přihlášku ve všech jejích bodech a podepsanou (v příp. nezletilého žáka podepsanou zákonným zástupcem žáka)