Home / Pojištění

Pro všechny destinace v katalogu nabízíme pojištění:

Základní pojištění:

 • léčebné a jiné výlohy do 2 000 000,- 
 • zubní ošetření 10 000,- 
 • úplná trvalá invalidita následkem úrazu 200 000,- 
 • smrt následkem úrazu 100 000,- 
 • odpovědnost za škodu do 1 000 000,-

120,- Kč /10 dní dospělá osoba 18-68 let 
 60,- Kč /10 dní dítě 0-18 let 
240,- Kč/10 dní senior 69-78 let 

Rozšířené pojištění:

 • pojištění storna nebo krácení Vaší cesty (spoluúčast 25%)
 • léčebné a jiné výlohy do 2 500 000,- 
 • zubní ošetření 5 000,- 
 • úplná trvalá invalidita následkem úrazu 200 000,- 
 • smrt následkem úrazu 100 000,- 
 • odpovědnost za škodu do 1 000 000,-

210,- /10 dní osoba 18-68 let 
420,- /10 dní senior 69-78 let 
105,- /10 dní dítě do 15 let 
399,- /10 dní pár 
525,- /10 dní 2 dospělý+neomezený počet dětí (do 18 let) 
315,- /10 dní 1 dospělý+neomezený počet dětí (do 18 let) 
  0,- /10 dní dítě do 2 let v doprovodu dospělé osoby 
210,- /10 dní dítě 15-18 let bez DS